فعالیتها

ارتقا سطح آگاهی مردم در حوزه فرش موجب رونق این صنعت کهن می شود

ارتقا سطح آگاهی مردم در حوزه فرش موجب رونق این صنعت کهن می شود

ˈحمیدرضا مومنیانˈ روز پنجشنبه در اولین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی فرش ایرانی در محل پژوهشکده فرش کاشان اظهار داشت: این گردهمایی با حضور دانشجویان و فعالان این بخش و با موضوع نقد و تحلیل مجموعه فیلم های مستند فرش ایرانی برگزار می شود.

ادامه مطلب