نشست دانشجویان کارشناسی ارشد فرش با رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۵۶۰۰ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۴۹۸
نظر به تبدیل وضع و ارتقای مرکز پژوهش فرش به پژوهشکده فرش و اعلام آمادگی این پژوهشکده در راستای تدوین برنامه ها و سیاست های ترغیبی و تشویقی بمنظور ایجاد انگیزه های لازم در دانشجویان رشته فرش دانشگاه، اولین نشست رئیس پژوهشکده فرش و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در محل خانه تاریخی عطارها برگزار گردید.

نشست دانشجویان کارشناسی ارشد فرش با رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه

 

نظر به تبدیل وضع و ارتقای مرکز پژوهش فرش به پژوهشکده فرش و اعلام آمادگی این پژوهشکده در راستای تدوین برنامه ها و سیاست های ترغیبی و تشویقی بمنظور ایجاد انگیزه های لازم در دانشجویان رشته فرش دانشگاه، اولین نشست رئیس پژوهشکده فرش و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در محل خانه تاریخی عطارها برگزار گردید.

رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد تعامل دوسویه در جهت شناسایی و دسته بندی مشکلات برشمرد و اظهار امیدواری کرد: از طریق ارائه راهکارهای مناسب بتوان نشاط و امید به آینده را در قالب همکاریهای متقابل دانشجویان و پژوهشکده، افزایش داد.

حمیدرضا مومنیان افزود: در این نشست ضمن آشنایی دانشجویان با مأموریت ها و اهداف کانون هماهنگی فرش ایران و پژوهشکده فرش دانشگاه مسائل مختلفی از جمله توجه به نیازهای پژوهشی دانشجویان، آشنایی با رویه ها و ساختارهای پژوهش در کشور و تدوین برنامه های بازدید و تبادل تجربه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست دانشجویان به ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.


نظر شما :