برگزاری دو کارگاه آموزشی در موزه فرش

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۳:۵۸ کد : ۵۷۰۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۹۰
موزه فرش ایران در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با مناسبت روز جهانی موزه و با در نظر گرفتن شعار ایکوم تحت عنوان موزه ها و تحولات اجتماعی کارگاه آموزشی در قالب دو پانل با عنوان های فرش و نقش آن در پیشبرد فرهنگی جامعه و تحولات اجتماعی و فرهنگی در فرش ایران برگزار می نماید.
برگزاری دو کارگاه آموزشی در موزه فرش

موزه فرش ایران در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1392 با مناسبت روز جهانی موزه و با در نظر گرفتن شعار ایکوم تحت عنوان موزه ها و تحولات اجتماعی کارگاه آموزشی در قالب دو پانل با عنوان های فرش و نقش آن در پیشبرد فرهنگی جامعه و تحولات اجتماعی و فرهنگی در فرش ایران برگزار می نماید.

AWT IMAGE


( ۱ )

نظر شما :