اطلاعیه ها

در هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی برگزار می شود

در هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی برگزار می شود

با حمایت مرکز ملی فرش ایران در آخرین روز هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی دو کارگاه آموزشی با عنوان سیستم سفارش دهی فرش دستباف و همچنین ایجاد حلقه‏ های نوآوری با استفاده از تجارت الکترونیکی در صنعت فرش دستباف برگزار می شود.

ادامه مطلب
برگزاری دو کارگاه آموزشی در موزه فرش

برگزاری دو کارگاه آموزشی در موزه فرش

موزه فرش ایران در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با مناسبت روز جهانی موزه و با در نظر گرفتن شعار ایکوم تحت عنوان موزه ها و تحولات اجتماعی کارگاه آموزشی در قالب دو پانل با عنوان های فرش و نقش آن در پیشبرد فرهنگی جامعه و تحولات اجتماعی و فرهنگی در فرش ایران برگزار می نماید.

ادامه مطلب