آخرین اخبار - آرشیو

دکتر حمیدرضا مومنیان به سمت مشاور رئیس مرکز ملی فرش ایران برگزیده شد

دکتر حمیدرضا مومنیان به سمت مشاور رئیس مرکز ملی فرش ایران برگزیده شد

طی حکمی از سوی مهندس محمد باقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، دکتر حمیدرضا مومنیان رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان، به عنوان مشاور رئیس مرکز ملی فرش در تدوین سند ملی و راهبردی فرش دستباف ایران منصوب شد.

ادامه مطلب